Sluitingsdagen

maandag 18 april: Paasmaandag

donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag

maandag 6 juni: Pinkstermaandag

maandag 11 juli: Vlaamse feestdag

donderdag 21 juli : Nationale feestdag

maandag 15 augustus :  O.L.V. Terhemelopneming

dinsdag 1 november: Allerheiligen

woensdag 2 november: Allerzielen

vrijdag 11 november: Wapenstilstand

dinsdag 15 november: Koningsdag

maandag 26 december: 2 de Kerst