viertoren

WAT IS VIERTOREN?

Viertoren is een culturele intergemeentelijke samenwerking tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Voor de bibliotheken betekent dit een gemeenschappelijk reglement voor de gebruiker. Een gebruiker die ingeschreven is in één van de deelnemende bibliotheken heeft recht op gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

 

ALGEMEEN

De bibliotheek is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Je kan met je vragen voor informatie en begeleiding terecht bij het personeel.

 

INSCHRIJVEN

Om materialen te lenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet je ingeschreven zijn. Dat gebeurt op voorlegging van je identiteitskaart en tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage.

Onder de 18 jaar is de inschrijving gratis. Vanaf 18 jaar betaal je jaarlijks lidgeld (zie tarieven). Het lidmaatschap geldt in alle Viertoren-bibliotheken.

De inschrijving is persoonlijk en individueel. Indien je materialen, geregistreerd op jouw kaart, doorgeeft aan derden, blijf jij er verantwoordelijk voor.

 

LENERSPAS

De elektronische identiteitskaart (eID) of kidsID wordt als lenerspas gebruikt. Bij inschrijving kan je eventueel kosteloos een lenerspas aanvragen.

Als je je lenerspas of eID verliest, neem je onmiddellijk contact op met de bibliotheek om het gebruik van je lenerspas te laten blokkeren. Bij verlies van een lenerspas kan je kosteloos overschakelen naar de eID. Een duplicaat van de lenerspas krijg je tegen betaling.

Je lidmaatschap kan geblokkeerd worden bij een openstaand bedrag.

Elke adreswijziging of aanpassing van het e-mailadres meld je onmiddellijk aan de bibliotheek.

 

TER PLAATSE RAADPLEGEN

Je kan de bibliotheekcollectie gratis raadplegen.

Voor bepaalde bibliotheekdiensten zoals fotokopieën, prints e.d., wordt een vergoeding gevraagd (zie tarieven).

 

UITLENEN

Ontlenen is gratis. De uitleenvoorwaarden (aantal materialen, uitleentermijnen en telaatgeld) vind je bij tarieven.

 

VERLENGEN VAN DE UITLEENTERMIJN 

Verlengen kan online via Mijn Bibliotheek. Het kan eveneens per mail of telefonisch tijdens de openingsuren. De aanvraag moet uiterlijk gebeuren op de vervaldag.

Verlenging is mogelijk indien de materialen niet door een andere lener werden gereserveerd en indien de maximale uitleentermijn (zie tarieven) niet is overschreden.

 

TERUGBRENGEN

Inleveren van materialen kan in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Buiten de openingsuren kan je ook de inleverbus gebruiken.

Breng de materialen tijdig terug zodat ook andere leners de kans krijgen om de materialen te ontlenen. Je brengt de materialen ten laatste op de vervaldag terug naar de bibliotheek.

Doe je dit niet, dan betaal je telaatgeld (zie tarieven). De kosten voor het verzenden van de herinneringsbrieven zijn eveneens voor je rekening. Indien je geen gevolg geeft aan de oproep, worden bestaande wettelijke middelen aangewend om het geleende materiaal terug te vorderen. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de nalatige lener.

Bij mogelijke betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie beslissend. De materialen en/of schulden kunnen teruggevorderd worden via gerechtelijke weg.

 

VERLIES, BESCHADIGING, DIEFSTAL

Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je met jouw lenerspas hebt geleend. Bij verlies, beschadiging of diefstal moet je de materialen en de administratiekosten vergoeden (zie tarieven). Je moet de materialen nazien op beschadiging en volledigheid voor je ze leent. Als je tekorten vaststelt, verwittig dan het personeel. Doe je dat niet, dan ben je voor de schade verantwoordelijk.

De bibliotheek kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van leners.

Ontleende materialen mogen niet gekopieerd worden (de wet op het auteursrecht is van toepassing). De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor misbruiken.

 

RESERVEREN EN INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER (IBL)

Alle uitleenbare materialen uit de collectie kan je reserveren tegen betaling (zie tarieven).

Je kan tegen betaling ook materialen uit andere bibliotheken aanvragen via IBL (zie tarieven). Deze materialen moet je persoonlijk terugbrengen aan de balie.

Ook bij het niet afhalen van deze materialen worden bovengenoemde kosten aangerekend.

 

INTERNET EN WIFI

Als je lid bent van de bib, kan je gratis gebruik maken van het internet op de publiekscomputers tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Het is niet toegelaten om:

● het internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden;

● pornografische, aanstootgevende en bij wet verboden websites te bezoeken;

● het computerbeveiligingssysteem te schenden;

● de apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers te vernietigen, aan te passen of te beschadigen;

● eigen software te gebruiken;

● gegevens op de harde schijf van de computer van de bibliotheek op te slaan;

Als je deze richtlijnen niet naleeft, kan je de toegang tot de computers ontzegd worden.

Als het internet tijdelijk niet beschikbaar is, kan de bibliotheek niet verantwoordelijk worden gesteld. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk.

Elke pagina waarvoor je een afdrukopdracht gaf, moet betaald worden (zie tarieven).

De bibliotheekmedewerkers helpen graag bij vragen tijdens het opzoeken van informatie. Ze zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers op te leiden tot het gebruik van internet.

In de bibliotheek is er gratis wifi die voor alle bezoekers toegankelijk is.

 

E-READER EN E-BOEKEN 

E-readers en e-boeken moeten vooraf worden aangevraagd. Je ondertekent bij ontlening een overeenkomst. De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheekmedewerkers op het toestel werden geplaatst.

Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken op de e-reader is niet toegestaan.

Je kan ten vroegste één werkdag na bevestiging dat de e-reader voor je klaar staat, de e-reader ophalen. Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede staat en beschermd door een hoes.

E-boeken kunnen enkel uitgeleend worden op een e-reader van de bibliotheek. Het is de lener verboden om geleende e-boeken te kopiëren.

E-readers lever je altijd in aan de balie.

Bij verlies, beschadiging of diefstal moet je de e-reader vergoeden (zie tarieven).

Omdat met een aanvraagformulier wordt gewerkt, is reserveren van een e-reader en e-boeken niet mogelijk. De bibliotheek wijst het toestel toe in volgorde van de binnengekomen aanvragen.

 

TARIEVEN

Lidgeld

Tot en met 17 jaar: gratis

Vanaf 18 jaar: €5,00 / lopend jaar

 

Uitleenvoorwaarden

Aantal materialen: 15

Uitleentermijn: 4 weken

Verlengtermijn: 4 weken

Telaatgeld per dag: €0,10

Telaatgeld wordt aangerekend van maandag t.e.m. zaterdag (behalve op feestdagen). Dit geldt vanaf de eerste werkdag na de overschrijding van de uiterste uitleentermijn, al dan niet na de aangevraagde en toegestane verlenging.

 

Administratieve kosten

Kosten herinneringsbrieven ten laste van de lener:

1ste herinneringsbrief : €1,00

2de herinneringsbrief : €1,00

Balienota: €5,00

Verlies materiaal: kostprijs materiaal + €2,50 administratieve kost per materiaal

 

Dienstverlening

Reservatie: €1 / aanvraag

IBL tussen openbare bibliotheken: €2 / aanvraag

IBL vanuit andere instellingen: de reële kosten voor de levering van het aangevraagde werk

Fotokopie/print:

  • Zwart/wit A4: €0,10 / blad
  • Zwart/wit A3: €0,20 / blad

Scan: €1 voor eerste blad, €0,10 per volgend blad

Printopdracht naar de balie: €1 voor eerste blad, €0,10 per volgend blad

Duplicaatpas: €2,50 / pas

 

Verkoop artikelen

Herbruikbare tas: €2

Cadeaubon 1 jaar lidmaatschap: €5

Afgevoerde boeken: €0,50 / stuk

Afgevoerde cd’s en dvd’s: €1 / stuk

 

Bijkomende heffingen

Beschadiging barcodelabel: €0,50 / label

Beschadiging aan object: de prijs wordt geval per geval vastgesteld

Verlies/beschadiging e-reader: kostprijs van het toestel

Internet kort gebruik (niet lener): €1 voor 15 minuten (1 print inbegrepen)

 

LOCATIE EN OPENINGSTIJDEN

Bibliotheek De Panne
Lindenlaan 2 – 8660 De Panne

058 42 97 50
bibliotheek@depanne.be

Maandag: 9u - 12u | 16u - 19u
Dinsdag: 9u - 12u
Woensdag: 14u - 19u
Donderdag: 9u - 12u
Vrijdag: 15u - 19u
Zaterdag: 9u - 12u

De bibliotheek is gesloten op zondag en wettelijke feestdagen. Andere sluitingsdagen worden aangekondigd op de website.

De deur wordt een kwartier voor sluitingstijd gesloten. Alleen wie dan nog in de bibliotheek is, kan aanspraak maken op de dienstverlening.

 

HUISREGELS

Verdraagzaamheid en wederzijds respect zijn heel belangrijk. Er mag gepraat worden, hou evenwel rekening met andere bezoekers en voorkom overlast.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten volg je de richtlijnen van het personeel.

Je mag de bibliotheek niet betreden met skeelers, steps e.d.

In de bibliotheek mag je niet (elektronisch) roken, eten of drinken.

Dieren wachten buiten, met uitzondering van assistentiehonden.

Schade aan bibliotheekmeubilair en –apparatuur kan op de betrokkene verhaald worden.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

 

SLOTBEPALINGEN

De bibliotheek verwerkt een aantal identiteitsgegevens in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Je kan je gegevens inkijken en aanpassen. Meer informatie omtrent de privacyverklaring van het Bibliotheeksysteem vind je hier terug.

Door je in te schrijven verklaar je je akkoord met dit reglement, waarvan je een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. De bibliotheek heeft het recht om het ‘reglement voor de gebruiker’ aan te passen.

Respecteer je dit reglement niet, dan kan je lidmaatschap geschrapt worden en/of krijg je geen toegang meer tot de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris en indien nodig door de bevoegde bestuursorganen.

Dit reglement treedt in werking op 30 maart 2020.