Livre
Néerlandais

Encyclopedie van mummies

Peter Chrisp (auteur)

Encyclopedie van mummies

Public cible:
12-14 ans et plus
Naslagwerk over mummies, dat gekoppeld is aan een aparte website met extra informatie. Met korte teksten en veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 13 jaar.
Sujet
Mummies
Sujet supplémentaire
oudheid, Mummies ; Egypte
Titre
Encyclopedie van mummies
Auteur
Peter Chrisp
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
Mummy
Éditeur
Utrecht: Het Spectrum, 2006
89 p. : ill.
Note
Ondertitel op omslag: Van het boek naar het web en weer terug
ISBN
90-274-2209-5

Commentaires

Spreekbeurten, actualiteit en web

Voor 12-plussers is er van alles voorhanden omdat auteurs zich niet hoeven te beperken qua thema's, diepgang of leesniveau. Anderzijds krimpt de leesradius van jongeren vaak, wegens dringender interesses of zware lestaken. Bij dat laatste denken we dan in de eerste plaats aan de spreekbeurt of het project, en uitgevers leggen zich erop toe jongeren hapklaar materiaal daartoe aan te bieden. Ook de opkomst van de nieuwe media heeft voor een verschuiving in het leesgedrag gezorgd, alsook voor een complex informatie- en beeldaanbod waarin jongeren hun weg moeten vinden. Het boek kan in dat proces nog steeds een positieve rol spelen, of natuurlijk simpelweg inspelen op wat er hip en hot lijkt. De hieronder besproken reeksen illustreren de veranderende verhoudingen tussen jongeren, boeken en (media)wereld.

Web en encyclopedie: @ncyclopedies

Winkler Prins is op het ogenblik een uitgebreid fonds van referentiewerken voor de jeugd aan het …Lire la suite
Diepgaand en gedegen naslagwerk over alles wat te maken heeft met de wereld van de mummies, waarbij ook gedacht moet worden aan andere vormen van conserveren van mensen na hun dood (onder meer balsemen of invriezen). Het werk is min of meer chronologisch opgebouwd, uitgaande van het oude Egypte tot aan onderwerpen als de hedendaagse mummies als Lenin. De onderwerpen worden steeds per dubbele pagina in woord en beeld besproken volgens het principe van de Winkler Prins Encyclopedie uit 2004*, waarbij elk thema begint met een korte inleiding, gevolgd door korte thematische teksten, die steeds een link hebben met een afbeelding. De teksten zijn inhoudelijk duidelijk opgebouwd, goed leesbaar en termen worden expliciet omschreven. Bij elk thema wordt aangegeven dat aanvullende informatie via de website 'www.winklerprins.com/mummies' opgezocht kan worden. Als bijlagen zijn een tijdlijn van gebeurtenissen, een overzicht van de Egyptische dynastieën en een verklarende woordenlijst toegevoegd. …Lire la suite

Encyclopedie van mummies

Een veelkleurig kijkboek over allerlei soorten mummies vanaf de prehistorie tot in onze tijd. Er zijn onder meer hoofdstukken over mummies uit het oude Egypte, ijsmummies, veenlijken, mummies uit Palermo, Siberië en uit de woestijnen. Ook moderne gebalsemde personen komen aan bod, zoals Lenin en moeder Teresa. Bij deze encyclopedie hoort een aparte website. Zoekwoorden geven toegang tot extra online-informatie. Achterin bevinden zich een tijdlijn, een overzicht van de Egyptische dynastieën, een verklarende woordenlijst en een register. Het specifieke van dit boek is dat het niet alleen over Egyptische mummies gaat, maar over allerlei soorten bewarings- en balsemingstechnieken van lichamen over de gehele wereld.