Livre
Néerlandais

Pesten

Luc Descamps (auteur), Gie Deboutte (auteur)
Dans la série:
Public cible:
9-11 ans et plus
Word je zelf gepest of vind je het leuk om iemand te pesten? Wat kun je doen in zo'n situatie? Adviezen (ook voor opvoeders), praktische survivaltips en stripachtige tekeningen in zwart-wit en groen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Sujet
Pesten
Titre
Pesten
Auteur
Luc Descamps Gie Deboutte
Langue
Néerlandais
Éditeur
Sint-Niklaas: Abimo, 2014
149 p. : ill.
ISBN
9789462342668 (paperback)

Commentaires

In deze SurvivalKIDs-serie worden actuele thema’s als echtscheiding* rechtstreeks besproken met de doelgroep. In dit deel staat pesten centraal in vier blokken. Nadat het verschil tussen pesten, ruzie maken en bv. plagen is uitgelegd worden de rollen van de betrokkenen besproken (slachtoffer, pester, omstanders en de groep). In het derde blok worden acties besproken om pesten te laten stoppen en in het laatste blok komt cyberpesten aan de orde. Het boek eindigt met informatie voor ouders en leerkrachten. Want hoewel de kinderen worden aangesproken, biedt dit boek ook een prachtige handreiking voor leerkrachten en ouders om pesten bespreekbaar te maken. De informatie is actueel, eerlijk en bespreekt het onderwerp van alle kanten. Het taalgebruik is niet moeilijk, de teksten staan in verschillende lettertypes. Tussendoor zijn cartoonachtige zwart-witillustraties met een groene steunkleur opgenomen. Interessante uitgave voor kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar.

De SurvivalKID Pesten

In de reeks Survivalgidsen is dit het vijftiende deel. Het gaat over een zeer actueel thema: pesten. Deze gids zou bedoeld zijn om door de kinderen zelfstandig te lezen maar of kinderen van acht tot twaalf in staat zijn en de moed hebben om zich alleen door een turf van 147 pagina's te werken, daar heb ik mijn twijfels over. De tekst richt zich wel rechtstreeks tot hen. Na een inleiding zijn er vijf grote delen, onderverdeeld in kortere hoofdstukken.

Het begint bij 'Pesten van onder tot boven en van links naar rechts'. Hierin wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen pesten, plagen en ruziemaken. Pesten gebeurt opzettelijk en regelmatig en de pesters vinden het leuk om iemand pijn te doen. Pesten wordt in dit boek 'een monster' genoemd. Er zijn altijd drie betrokkenen: de gepeste, de pesters en de toeschouwers en/of meelopers. Op p. 20 staat in vijf punten waaraan je pesten kunt herkennen. Aan de kinderen wordt gevraagd om te zeggen van elk punt of het bij hem/haar zo i…Lire la suite