bv. 050 12 34 56
Nummer onder de barcode op je lidkaart of je rijksregisternummer zonder leestekens
Kies je e-boeken
 Er kunnen maximum 5 e-boeken op de e-reader worden geplaatst. Een lijst met al onze e-boeken vind je hier.
bv. Het smelt / Lize Spit
Uitleenreglement e-reader

 

 1. Het uitlenen van e-readers is beperkt tot geregistreerde leners van de bibliotheek die 12 jaar of ouder zijn.
 2. De uitleenperiode bedraagt 3 weken en kan 1x worden verlengd. Er kunnen maximum 5 e-boeken op de e-reader worden geplaatst.
 3. Een e-reader reserveren kost 1 EUR. De verlenging na de eerste uitleenbeurt kost eveneens 1 EUR.
 4. De verwerkingstijd van de reservatie bedraagt minimum 1 werkdag. De lener wordt via mail verwittigd wanneer de gereserveerde e-reader klaarstaat.
De uitleendatum begint dan ook te lopen vanaf die datum.Het toestel moet dan ook binnen de week worden opgehaald, anders vervalt de reservatie.
 1. De lener kan de e-reader en e-boeken reserveren via het online inschrijvingsformulier dat terug te vinden is op de website van de bibliotheek.
 2. Er kan max. 1 e-reader per lenerspas worden ontleend.
 3. De geleende e-reader mag enkel worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.
 4. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan. De e-boeken op de e-reader zijn traceerbaar en de lener kan bij misbruik verantwoordelijk worden gesteld.
 5. Bij een eerste uitlening krijgt de lener door een personeelslid van de bibliotheek een korte uitleg bij de werking van de e-reader.
 6. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden.
 7. De e-reader wordt steeds uitgeleend in een bijpassende cover.
 8. De lener krijgt een gedrukt uitleenreglement mee bij het uitlenen van het toestel. De lener gaat akkoord met dit uitleenreglement. (clausule voorzien op het online inschrijvingsformulier)
 9. Bij verlies of beschadiging van de e-reader zal gevraagd worden deze geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
 10. Binnenbrengen kan enkel aan de balie, niet via de inleverschuif.
 11. Bij het binnenbrengen van de e-reader zal een personeelslid van de bibliotheek het toestel controleren op schade in het bijzijn van de lener.
 12. Voor elke inbreuk op dit uitleenreglement kan aan de lener een financiële tegemoetkoming worden gevraagd.
 13. Het maningsgeld voor het te laat terugbrengen van de e-reader bedraagt 2 EUR/week.

Dit reglement gaat van kracht op 1 maart 2017.
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 februari 2017.