bv. 050 12 34 56
Nummer onder de barcode op je lidkaart of je rijksregisternummer zonder leestekens
Kies je e-boeken
Maak je keuze uit de e-boeken in de catalogus en vul ze hieronder in. Kies e-boeken die niet uitgeleend zijn.
Het aantal e-boeken dat je mag uitlenen is afhankelijk van je andere ontleningen. Elke lener kan max. 15 materialen in totaal meenemen. Indien je geen enkele andere uitlening hebt, mag je dus 1 e-reader met max. 14 e-boeken uitlenen.
 
bv. Het smelt / Lize Spit
Uitleenreglement e-readers
 1. Het uitlenen van e-readers is beperkt tot geregistreerde leners van de bibliotheek die 12 jaar of ouder zijn.
 2. De uitleenperiode bedraagt 4 weken en kan 1x worden verlengd met 4 weken.
 3. E-readers en e-boeken moeten vooraf worden aangevraagd. Je ondertekent bij ontlening een overeenkomst. De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheekmedewerkers op het toestel werden geplaatst.
 4. Omdat met een aanvraagformulier wordt gewerkt, is reserveren van een e-reader en e-boeken niet mogelijk. De bibliotheek wijst het toestel toe in volgorde van de binnengekomen aanvragen.
 5. Bij een eerste uitlening krijgt de lener door een personeelslid van de bibliotheek een korte uitleg bij de werking van de e-reader.
 6. Je kan ten vroegste één werkdag na bevestiging dat de e-reader voor je klaar staat, de e-reader ophalen. De uitleendatum begint dan ook te lopen vanaf die datum.
 7. Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede staat en beschermd door een hoes. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden.
 8. E-boeken kunnen enkel uitgeleend worden op een e-reader van de bibliotheek.
 9. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken op de e-reader is niet toegestaan.
 10. E-readers lever je altijd in aan de balie, niet via de inleverschuif.
 11. Bij het binnenbrengen van de e-reader zal een personeelslid van de bibliotheek het toestel controleren op schade in het bijzijn van de lener.
 12. Bij verlies, beschadiging of diefstal moet je de e-reader gedeeltelijk of geheel vergoeden.
 13. Het telaatgeld voor het te laat terugbrengen van de e-reader bedraagt €0,10 per dag / per materiaal (zowel e-reader als e-boeken).
 14. Voor elke inbreuk op dit uitleenreglement kan aan de lener een financiële tegemoetkoming worden gevraagd.

Het volledig bibliotheekregelment van bibliotheek De Panne vind je hier terug.​​