bv. 058-41 42 43 of 0477-01 23 45
Nummer onder de barcode op je lidkaart of je rijksregisternummer zonder leestekens
Adres
Materialen
Geef een lijst door van al je gewenste materialen. Controleer wel via de catalogus of de materialen aanwezig zijn (mochten bepaalde titels niet leverbaar zijn, dan zoekt het bibliotheekpersoneel alternatieven).

Elke lener kan maximum 15 materialen uitlenen, ongeacht de aard van het werk.