• 000: Algemeen
   
 • 100: Wijsbegeerte
   
 • 200: Godsdienst
   
 • 300-330: Sociale wetenschappen
   
 • 340-380: Economie
   
 • 390-398: Rechtswetenschap
   
 • 399: Krijgswetenschap
   
 • 310-420: Psychologie – occulte wetenschappen
   
 • 430-490: Opvoeding – onderwijs – vorming
   
 • 500: Wiskunde – informatica – natuurwetenschappen
   
 • 600 – 610: Geneeskunde – gezondheidszorg – lichaamsoefening en sport
   
 • 620: Bord-, denk- en kansspelen – handenarbeid – huishoudkunde
   
 • 630: Land- en tuinbouw – jacht en visserij
   
 • 640 – 690: Techniek
   
 • 700- 770: Kunst: algemeen – beeldende kunst
   
 • 780 – 790: Muziek – dans – toneel – film
   
 • 800: Taal- en letterkunde
   
 • 900 – 940: Geschiedenis
   
 • 950 – 990: Land- en volkenkunde