Sluitingsdagen

vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag

maandag 5 april: Paasmaandag

zaterdag 1 mei: Feest van de Arbeid

donderdag 13 mei: O.L.H. Hemelvaart

maandag 24 mei: Pinkstermaandag

woensdag 21 juli:  Nationale feestdag

maandag 1 november: Allerheiligen

dinsdag 2 november: Allerzielen

donderdag 11 november: Wapenstilstand

maandag 15 november: Koningsdag

zaterdag 25 december: Kerstmis