Book
Dutch

Schermutseling : polemieken

Tom Lanoye (author)
+1
Schermutseling : polemieken
×
Schermutseling : polemieken Schermutseling : polemieken

Schermutseling : polemieken

Tom Lanoye (author)
Genre:
Polemische teksten over maatschappelijke, politieke en culturele kwesties.
Title
Schermutseling : polemieken
Author
Tom Lanoye
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2007
291 p.
ISBN
9789044610420

Reviews

Ik hou van een bastaardland met meer dan één taal en cultuur

Tom Lanoye stelt zijn nieuwe boek voor
'Ik noem mezelf een Vlaams auteur. Ik heb zelfs respect voor de roots van de Vlaamse beweging. Maar ik ontzeg Bart De Wever het recht om voor mij de contouren van dat Vlaamse hokje uit te tekenen.' Te midden van Belgische en andere crisissen bundelde vijftiger Tom Lanoye driehonderd pagina's schitterend geschreven ergernis. Schermutseling, een geschrift tegen de almaar wilder om zich heen slaande onredelijkheid. 'In naam van God en zijn tegenpool, de verlichting, schakelt men de kritische zin uit.' Door Filip Rogiers

Schermutseling bundelt grondig herschreven columns uit Humo en ongepubliceerde lezingen. Allemaal kwamen ze tot stand na 9/11. Of het nu gaat over de moord op Theo van Gogh, de "redeloze rancune" van Ayaan Hirsi Ali, het onredelijk gerekte levenslot van de terminale Amerikaanse patiënte Terri Schiavo of over het Antwerpse hoofddoekenverbod: Lanoye schermt met argumenten en kennis tegen alle krachten die de propaganda verkiezen boven het begrip, het obscurantisme boven…Read more

De kritiek werd een fobie

Tom Lanoye gaat met de essaybundel Schermutseling in op de grote vraag van deze tijd: wie zijn we en hoe gaan we om met de ander? Om preciezer te zijn: hoe gaan we om met de moslim in onze straat en de moslim in Irak? 'Het is vandaag prettig politiek incorrect om kanttekeningen te plaatsen bij de dogma's van nieuw rechts.'

Op de Dag van de Polemiek die De Standaard op de Boekenbeurs organiseert, treedt Tom Naegels in debat met Tom Lanoye over diens jongste essaybundel Schermutseling . Daarin reist Lanoye al schrijvend de wereld rond, van Nederland via Zuid-Afrika, het Vaticaan, Amerika, Turkije en Afghanistan terug naar Antwerpen, om de nieuwe redelijkheid van rechts aan zijn kritische rede te toetsen. Dat doet hij met al zijn retorische kracht, polemiserend, provocerend, vaak lachend, soms virtuoos scheldend en spottend, maar altijd met kennis van feiten en gesteund op een stevig beargumenteerde logica. En met de vraag om repliek. Veel meer repliek en debat dan naar zijn smaak nu het geval is in de Vlaamse letteren. 


'Essayistiek is een wat on-Vlaams genre. Veel Nederlandse auteurs publiceren naast hun regulier werk essays. In Vlaanderen gebeurt dat veel te weinig, en dat is jammer. Laat me dus maar meteen mijn opponent op de dag van de polemiek, Tom Naegels, oproepen om zijn colum…Read more

Van straatvechter tot staatsman

In zijn nieuwe essaybundel, Schermutseling, keert Tom Lanoye zich tegen de 'nieuwe politieke correctheid' van rechtse opiniemakers.Collega-columnist Tom Naegels werpt een kritische blik op Lanoyes vertoog.

De essays zijn niet alleen geestig, ze zijn ook darn good beargumenteerd

Linkse opiniemakers, zo willen het hun rechtse collega's, lijden aan een Pavlov-reflex. Horen, lezen of zien ze iets dat zou kunnen lijken op, pakweg, nationale trots, steun aan de VS of begrip voor een christenmens, dan laten ze vallen wat ze in de handen hadden en, gedreven door een niet te temperen dwang, hollen ze naar hun laptops, naast elkaar opgesteld in de grote tempel van de Linkse Kerk. Dan hoor je van heinde en verre de krakende inslagen van hun banbliksems, enkel afgewisseld door het klinken van glazen demi-demi, want die tempel staat ergens op het Antwerpse Zuid. Met een overtuiging, laat staan principes of een visie heeft dat weinig te maken: deze intellectuelen, als we ze zo mogen noemen, reageren impulsmatig. Zelfs 'links' of 'progressief' is een slechte benaming: veel van hun opinies zijn reactionairder dan die van de huidige én de vorige paus tezamen.
Ziehier de karikatuur van e…Read more

Dichter, toneelschrijver, romancier, columnist Tom Lanoye schrijft scherp en veel. Hij staat midden in het leven en geeft zich daar onophoudelijk rekenschap van. Schrijven lijkt ook een vorm van politiek bedrijven, de mensen een geweten schoppen. Lanoye neemt geen blad voor de mond en stort zich op de thema's waar het voor hem om draait: de multiculturele samenleving, oorlog en vrede, de rol van het theater en de literatuur. Hij is een prachtig formulerende auteur wiens stijl op het niveau van Reve en Kellendonk verkeert, hij is een heldere denker en een bevlogen mens. Lanoye is filosoof én satiricus, humorist én aanklager. In deze bundel staat een ruime hoeveelheid gedenkwaardige stukken die de lezer niet onberoerd kunnen laten, briljant geschreven door een groot en belangwekkend auteur.

About Tom Lanoye

CC BY-SA 4.0 - Image by ©2017 Arthur Los Fotografie

Tom Lanoye (his name is pronounced the French way: /lanwa/) was born 27 August 1958 in the Belgian city Sint Niklaas. He is a novelist, poet, columnist, screenwriter and playwright. He is one of the most widely read and honoured authors in his language area (the Netherlands and Flanders), and makes regular appearances at all the major European theatre festivals.

Biography

Lanoye was the youngest son of a butcher. He attended the Sint-Jozef-Klein-Seminarie College in Sint-Niklaas. At the time it was a single-sex boys' school. He studied Germanic Philology and Sociology at Ghent University. At that time he was also an active member of the free-thinking Taalminnend Studenten Genootschap (language-loving student society) with the name 't Zal Wel Gaan. He graduated with a thesis entitled 'The Poetry of Hans Warren'. Tom Lanoye self-published his first work. In his own words, 'Just like all the punk bands did in those days: out of dis…Read more on Wikipedia