Book
Dutch

De verleidster van Florence

Salman Rushdie (author)
+1
De verleidster van Florence
×
De verleidster van Florence De verleidster van Florence

De verleidster van Florence

Title
De verleidster van Florence
Author
Salman Rushdie
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The enchantress of Florence
Publisher
Amsterdam: Contact, 2008
382 p.
ISBN
9789025428914 (gebonden) 9789025470036 (paperback)

Reviews

Als verstekeling aan boord van een Schots piratenschip op weg naar India, laat een jonge Florentijn zich ontdekken als een duivelskunstenaar, die verschijnt en verdwijnt wanneer het hem belieft. Hij ontfutselt de kapitein de boodschap met zegel van de Engelse koningin voor de keizer van India, de monarch van het Mogolrijk. Deze keizer Akbar wordt in Rushdies roman zijn tegenspeler en is op zijn manier eveneens een tovenaar, die nieuwe werelden opent en illusies schept. Maar de keizer filosofeert veel, lijdt onder de eenzaamheid, weet dat hij zijn zonen niet kan vertrouwen en hij is het oorlogsvoeren beu. De komst van een vreemdeling, mysterieus en tegelijk vertrouwd in zijn levensfilosofie en buitenissige karaktertrekken, is een zegen. Maar eer "Mogor dell' Amore", zoals de Florentijnse avonturier zichzelf noemt, keizer Akbar ontmoet, moet hij vele vertrouwelingen aan het hof passeren. Gelukkig kan hij rekenen op de hulp van een prostituee, die hem in ruil voor enkele goudstukken en u…Read more
Het idee dat aan deze historische roman ten grondslag lijkt te liggen is dat er aan het einde van de zestiende eeuw niet een, maar twee Florences bestonden: het Aziatische Mogoelrijk van keizer Akbar de Grote (1542-1605) kende een identieke bloei als het renaissancistische Florence. Als Akbar op een dag een jonge Europeaan ontvangt die zegt zijn oom te zijn, begint met diens relaas een enorm uitgebreid verhaal waarin talloze Europese en Indiase, verzonnen en historische, echte en spookachtige, mannelijke en vrouwelijke, koninklijke en volkse, kuise en hitsige, laffe en moedige personages een rol spelen. Het boek wordt zo als het ware een uitwisseling van de beste elementen in de oosterse en westerse culturen, gevat in een vorm die het midden houdt tussen de 'Vertellingen uit 1001 nacht' en een magisch-realistische roman. Wie zich tot die genres aangetrokken voelt, zal hier veel van zijn gading vinden; voor anderen is dit vooral een chaotische smeltkroes waar buiten de twee hoofdperson…Read more

About Salman Rushdie

CC BY-SA 3.0 - Image by
Andrew Lih (User:Fuzheado)

Sir Ahmed Salman Rushdie (born 19 June 1947) is a British Indian novelist and essayist whose work, combining magical realism with historical fiction, is primarily concerned with the many connections, disruptions, and migrations between Eastern and Western civilizations, with much of his fiction being set on the Indian subcontinent.

His second novel, Midnight's Children (1981), won the Booker Prize in 1981 and was deemed to be "the best novel of all winners" on two occasions, marking the 25th and the 40th anniversary of the prize. His fourth novel, The Satanic Verses (1988), was the subject of a major controversy, provoking protests from Muslims in several countries. Death threats were made against him, including a fatwā calling for his assassination issued by Ayatollah Ruhollah Khomeini, the Supreme Leader of Iran, on 14 February 1989. The British government put Rushdie under police protection.

In 1983, Rushd…Read more on Wikipedia