Book
Dutch

Goudgele Virginia : Belgische immigranten in de Canadese tabaksstreek 1900-nu

Goudgele Virginia : Belgische immigranten in de Canadese tabaksstreek 1900-nu

In het zuidelijkste puntje van Canada, vlak bij het Eriemeer in de provincie Ontario, hebben zich sinds het begin van de twintigste eeuw duizenden Belgische immigranten gevestigd. De allereersten vonden er werk in de suikerbietenteelt. Van de vele nieuwkomers in de jaren twintig konden er al heel wat aan de slag in de pas in Canada geïntroduceerde teelt van Virginiatabak, waarvan de bladeren werd
Title
Goudgele Virginia : Belgische immigranten in de Canadese tabaksstreek 1900-nu
Author
Martina De Ridder
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Van Halewyck, 2008
302 p. : ill.
ISBN
9789056178727

Reviews

Voor dit vlotte historisch-sociologisch relaas verbleef Martina de Ridder 17 maanden in Simcoe, in het zuiden van Canada, waar zich in de loop van de vorige eeuw duizenden Belgische immigranten vestigden. Ze baseerde zich op historische bronnen en archieven uit binnen- en buitenland, naast Engelstalige boeken die de multiculturele immigratie in Canada en de tabaksteelt reeds eerder belichtten. Wat Goudgele Virginia echter tot een bijzonder boeiende studie maakt zijn de getuigenissen van de Belgen die Canada tot hun nieuwe thuisland maakten.

Meer dan dertig personen uit diverse families komen aan het woord. Deze persoonlijke geschiedenissen worden door de auteur nader geduid, ingeleid en gerangschikt in korte hoofdstukken die telkens een ander aspect van de immigratie belichten. Niet alleen hun opvang en uiteindelijke tewerkstelling in voornamelijk de tabaksindustrie wordt uitvoerig behandeld en met fotomateriaal en documenten belicht, maar ook de wijze waarop hun cultuur…Read more
In dit boek vertelt freelancejournaliste en jeugdauteur Martina De Ridder het relaas van de duizenden Belgische immigranten die zich in de loop van de twintigste eeuw in het zuiden van Canada vestigden om er te werken in tabakteelt. Centraal staan getuigenissen van meer dan dertig personen uit immigrantenfamilies. Die persoonlijke geschiedenissen worden door de auteur nader geduid, ingeleid en gerangschikt in korte hoofdstukken, die een chronologisch verhaal vertellen. Na een stukje voorgeschiedenis wordt ingegaan op de eerste golf immigranten (1900-1920), die overwegend werden tewerkgesteld als telers van Virginiatabak. Vervolgens vernemen we omder andere hoe de werkijver en knowhow van de eerste immigranten na de Tweede Wereldoorlog leidde tot de grootste immigratiegolf uit België. Verder is er aandacht voor de gloriejaren van de golden sixties, het culturele erfgoed van de immigranten, de crisis in de tabakssector aan het einde van de twintigste eeuw etc. Een boeiend sociaal-histor…Read more