Book
Dutch

Een jaar vol kleuren

Kolet Janssen (author), Stijn Claes (illustrator)
Target audience:
9-11 years and up
Een heel jaar lang volgen we Sara en haar broer die door middel van gesprekken met hun ouders de feesten en gebruiken van het christelijk geloof leren kennen. Met kleine zwartwitte tekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Title
Een jaar vol kleuren
Author
Kolet Janssen
Illustrator
Stijn Claes
Language
Dutch
Publisher
Averbode: Averbode, 2001
84 p. : ill.
ISBN
90-317-1723-1 (paperback)

Reviews

Dit boekje geeft uitleg bij de verschillende christelijke feesten. Het beperkt zich tot de erkende kerkelijke feesten met uitzondering van het Sint-Niklaasfeest. De auteur verklaart de gewoonten en gebruiken die bij deze feesten horen door een gezin te volgen in de loop van het kerkelijk jaar. De ouders zijn goed op de hoogte van de betekenis van de christelijke feesten en van het verband met andere godsdiensten zoals islam en jodendom. Ze beantwoorden de vragen van hun kinderen uitvoerig en voeren lange gesprekken over de tradities van de rooms-katholieke kerk. Het is een manier van werken die Kolet Janssen in vroegere boeken al met succes heeft toegepast. De teksten zijn vlot leesbaar en bieden voldoende informatie. Bovendien worden de band tussen geloof en levenservaring en het belang van tradities in de verf gezet. Ook de betekenis van de kleuren in de kerk wordt in het laatste hoofdstuk even belicht. Er zijn de laatste jaren al meerdere boekjes verschenen die op een vrij saaie ma…Read more
De feesten en gebruiken in het christelijk geloof zijn talrijk. Lang niet altijd is het ontstaan of de bedoeling van deze tradities bekend. In dit boekje staan alle feesten van het kerkelijk jaar uitgelegd volgens katholiek gebruik. Om een praktisch inzicht te verschaffen volgen we een gezin met twee kinderen, die nieuwsgierig en eigentijds de feesten van commentaar voorzien en vragen stellen. Ze ervaren dan dat oeroude symbolen nog steeds in bepaalde vorm van invloed zijn op het hedendaagse geloofsleven. Het verhaal begint bij de Advent en eindigt met Allerzielen op 2 november. Een zeer handig boekje, overzichtelijk, speels en nuchter van toon. De zwartwittekeningen zijn grappig. Voor nieuwsgierige (ook niet christelijke) kinderen vanaf ca. 9 jaar. Achterin is een lijst met geraadpleegde werken opgenomen. In deze 'reeks' verschenen o.a. 'De zevensprong' en 'De droom van God'*.