Magazine article
Dutch

Door beeldhouwers gemaakt? : vormen van sculptuur vandaag

Johan Pas (author)

Door beeldhouwers gemaakt? : vormen van sculptuur vandaag

In magazine
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, Jrg. 46 (2008) nr. 5, middenkatern (40 p.)
Title
Door beeldhouwers gemaakt? : vormen van sculptuur vandaag
Author
Johan Pas
Language
Dutch