Book
Dutch

Odysseia : de reizen van Odysseus

Homerus (author), Imme Dros (translator)

Odysseia : de reizen van Odysseus

Homerus (author), Imme Dros (translator)
Title
Odysseia : de reizen van Odysseus / Homeros ; vert. door Dros, Imme
Author
Homerus
Translator
Imme Dros
Language
Dutch
Original title
Odysseia
Publisher
Amsterdam: Querido, 1991
430 p. : ill.
ISBN
90-214-6031-9

Reviews

Een verhaal voor de eeuwigheid

Fictie. In soepele jamben heeft Patrick Lateur een nieuwe vertaling gemaakt van de Odyssee, het verhaal dat nog niets aan betoverende kracht heeft ingeboet.

Al tienduizenden jaren vertellen mensen elkaar verhalen. Dat doen ze niet om wetenswaardigheden uit te wisselen of nieuwe informatie te verspreiden, want de beste verhalen worden steeds herhaald, zodat het verloop ervan bij de meeste toehoorders allang bekend is.

Blijkbaar gaat het om iets anders, de stem van de verteller bijvoorbeeld, de cadans van een vertrouwd ritme, de verfijnde variaties op ingesleten patronen. Zoals we sommige muziekstukken of een dierbaar gedicht iedere keer opnieuw willen horen, laten we ons graag inpakken door een oud verhaal, omdat we er met het klimmen der jaren steeds iets anders in ontdekken.

De Odyssee is zo'n verhaal dat we allemaal kennen, maar waarop we niet uitgekeken raken. Eeuwenlang hadden rondreizende barden vorstenhoven en marktpleinen in hun ban gebracht met episoden uit het leven van Odysseus, totdat in de 8ste eeuw voor Christus een geniale dichter op het idee kwam al die brokstuk…Read more

Een man van vele listen

Patrick Lateurs nieuwe Nederlandse vertaling van de Odyssee is al de veertiende in de rij. Luc Devoldere zet ze meteen aan de top. De verhalen van Homeros blijven reacties uitlokken.

Stel nu eens dat Odysseus na tien jaar vechten om Troje nooit thuis is gekomen op Ithaka. Stel dat hij zijn kompanen overtuigde om het avontuur te verlengen, het onmogelijke te durven. Hij vaart de Middellandse Zee uit voorbij de zuilen van Heracles- die daar geplaatst zijn als poortwachters - om uiteindelijk in een storm met man en muis te vergaan in het zicht van een hoge berg. Dante laat het in zijn Hel Odysseus overkomen: hij sterft in het aanschijn van de Louteringsberg. De dichter ontmoet de Griekse held in de hellekring van de bedriegers, meer bepaald de valse raadgevers. De Florentijnse dichter kende geen Grieks en de Odyssee van Homeros slechts indirect en fragmentair.

Eigenlijk is Odysseus helemaal geen romantische held, die hunkert naar het onbekende en de transgressie. Hij is een zwerver die thuiskomt, zoals de ondertitel van de nieuwe vertaling van Patrick Lateur luidt. Dat zwerven is onbedoeld. Zelfs de oorlog in T…Read more

Er is de laatste jaren een grote opleving in de belangstelling voor de oudste teksten uit de westerse letterkunde: de heldenzangen van Homerus. In de hausse van publicaties treft men ook een vertaling aan van de 'Odyssee', gemaakt door de bekende jeugdboeken-auteur Imme Dros. Aanvankelijk, zo blijkt uit haar aardige nawoord, had zij een bewerking op het oog, maar zij koos uiteindelijk voor een complete vertaling, zo letterlijk mogelijk, met handhaving van het oorspronkelijke metrum. In haar opzet een leesbare vertaling te maken is Dros zonder meer geslaagd: déze 'Odyssee' is zelfs voor jonge gymnasiasten volkomen begrijpelijk. Er kleven twee (wetenschappelijke) bezwaren aan haar vertaling. Ten eerste is zij niet consistent in het stijlniveau: er staan soms té gemeenzame woorden in. Een tweede bezwaar is van metrische aard: de spondeeën van Dros zijn al te vaak trocheeën. Ondanks deze schoonheidsfoutjes een zeer aantrekkelijke vertaling, die men in de handen van vele lezers zou wensen…Read more

About Homerus

Homer (; Ancient Greek: Ὅμηρος Greek pronunciation: [hómɛːros], Hómēros) is the presumed author of the Iliad and the Odyssey, two epic poems that are the central works of ancient Greek literature. The Iliad is set during the Trojan War, the ten-year siege of the city of Troy by a coalition of Greek kingdoms. It focuses on a quarrel between King Agamemnon and the warrior Achilles lasting a few weeks during the last year of the war. The Odyssey focuses on the ten-year journey home of Odysseus, king of Ithaca, after the fall of Troy. Many accounts of Homer's life circulated in classical antiquity, the most widespread being that he was a blind bard from Ionia, a region of central coastal Anatolia in present-day Turkey. Modern scholars consider these accounts legendary.

The …Read more on Wikipedia