Book
Dutch

De beer, het boek en de boom

Gode-Liva Uleners (author), Peggy Van den Eynde (illustrator)
Target audience:
6-8 years and up
Pim is soms bij mama en dan weer eens bij papa. Vanaf ca. 6 jaar.
Subject
Echtscheiding
Extra subject
echtscheiding
Reading level
AVI 2
Title
De beer, het boek en de boom / Godeliva Uleners ; tek. Peggy van den Eynde
Author
Gode-Liva Uleners
Illustrator
Peggy Van den Eynde
Language
Dutch
Publisher
Mechelen: Bakermat, 2003
29 p. : ill.
ISBN
90-5461-306-8

Reviews

Een eersteleesboek met eenvoudige taal maar een moeilijke inhoud die dan nog indirect gebracht wordt. Er wordt niet expliciet verteld dat de ouders van Pim gescheiden zijn. Je kunt dat wel afleiden uit de tekst, uit zinnen als "daar komt pap op de fiets. want... het is zondag" en "elke keer heen en weer", en uit het contrast dat gemaakt wordt tussen de levenswijze van Pims ouders, maar daar heb je toch enige lees- en leefervaring voor nodig. Eerste lezers hebben hier dus misschien een zetje nodig. Overigens wordt Pims familiesituatie wel verklaard op de achterkant.

De moeder is afwezig in het boek want ook tijdens het weekend werkt ze in haar winkel. Haar huis is groot, er is veel speelgoed, maar Pim zou liever hebben dat zijn moeder er is. De eerste tekening beeldt het mooi uit: tegen een lege achtergrond zit Pim aan het raam, al aangekleed, eenzaam te wachten op zijn vader terwijl het vele speelgoed doelloos rond hem ligt. De tweede tekening toont een doorsnede van een groot …Read more
Pim is alleen met veel speelgoed in een groot huis; zijn rijke moeder werkt. Hij wordt opgehaald door zijn arme vader. Onderweg stoppen ze bij een boom. Ze praten tegen de boom en lezen een versje voor; ze geven de boom een lied uit het hart. Pim leert dat je ook geestelijk rijk kunt zijn. Een verhaal dat schommelt tussen het godsdienstige en het poëtische; de auteur is daar onduidelijk in. De tekst, gericht op kindern die drie maanden leesonderwijs hebben gehad, bestaat uit voornamelijk eenlettergrepige woorden en korte zinnen; geen hoofdletters, wel leestekens (veel puntjes). Deze accenten en in een enkel geval zelfs sterretjes in plaats van letters kunnen problemen bij het lezen opleveren. De illustraties over een hele bladzijde zijn vrolijk en plezierig, hetgeen wordt versterkt door de kleur en het karikaturale karakter. Vanaf ca. 6 jaar.