Book
Dutch

Een stem in een buis

Gil Vander Heyden (author), Kris Nauwelaerts (illustrator)
In series:
Dobbel. Tweede leerjaar; 2003-2004, 3
Target audience:
6-8 years and up
Niels hoort een vrolijke stem in een buis in zijn nieuwe huis. Als de stem verdrietig wordt, gaat hij op onderzoek uit. Vanaf ca. 7 jaar.
Reading level
AVI 4
Title
Een stem in een buis / Gil vander Heyden ; met ill. van Kris Nauwelaerts
Author
Gil Vander Heyden
Illustrator
Kris Nauwelaerts
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: De Boeck, 2003
30 p. : ill.

Reviews

Niels is pas verhuisd en woont met zijn moeder in een flat. Hij hoort een vreemde stem door een buis in de badkamer. Eerst een vrolijke stem, daarna een droevige stem. Het is de benedenbuurvrouw. Niels komt in contact met haar. Haar man is ziek. Gelukkig knapt de man op en hoort Niels door de buis weer blije geluiden. Deeltje uit Dobbelreeks, geschikt voor kinderen uit groep 4. Het boekje, gedrukt in schreefloze letter, is verdeeld in hoofdstukjes die slechts een pagina beslaan. Korte zinnen die elk op een nieuwe regel beginnen, voorzien van hoofdletters en interpunctie. De illustraties in kleur zijn aansprekend; opvallend zijn de spitse en scherpe gelaatstrekken. De stem in de buis wordt gevisualiseerd met tekeningen in tekstballonnen. Een slordigheid: de onderbuurvrouw blijkt een bladzijde later boven Niels te wonen. Achterin een vragenlijstje voor de lezer en didactische tips voor ouders en leerkrachten. Het genoemde begrip tweedeklassers (groep 4 in Nederland) kan tot verwarring l…Read more