Book
Dutch

De avonden : een winterverhaal

Gerard Reve (author)

De avonden : een winterverhaal

Een jongeman in naoorlogs Amsterdam voelt zich rond Kerstmis beklemd door zijn kleinburgerlijke omgeving en zijn zwartgallig innerlijk.
Title
De avonden : een winterverhaal
Author
Gerard Reve
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 1997
224 p.
ISBN
90-234-0022-4

Reviews

Met onbekende bestemming

Aan de vooravond van de viering van 75 jaar bevrijding bespreekt Onno Blom acht literaire boeken die het beeld van de Duitse bezetting in Nederland hebben bepaald. Vandaag: De ondergang van de familie Boslowits van Gerard Reve.

De ondergang van de familie Boslowits, het debuut van Gerard Kornelis van het Reve, heeft lange tijd in de schaduw gestaan van zijn andere werk, maar het is een van de meest weerloze en weemoedige verhalen die er over de oorlog zijn geschreven.

Het verhaal is een hartverscheurend voorbeeld van de kunst van het zwijgen: een Joods gezin wordt vervolgd en weggevoerd, maar Reve vertelt het op ondramatische, haast vederlichte wijze - waardoor het nóg harder aankomt.

In december 1946 verscheen De ondergang van de familie Boslowits in het literaire tijdschrift Criterium onder de schuilnaam Simon van het Reve, waaronder in 1947 ook de roman De avonden werd gepubliceerd. In 1950 werd het verhaal door De Bezige Bij als afzonderlijk boekje uitgegeven en Geert van Oorschot gaf het daarna jarenlang uit samen met Werther Nieland.

Reve was bij de verschijning van zijn literaire debuut leerling-journalist bij Het Parool en nog niet 'wereldberoemd in Noord- en Zuid-Holla…Read more

De drie en twintigjarige schrijver wil in dit beklemmende verhaal, dat de omvang bereikt van een normale roman, de geestelijke nood tonen van de naoorlogse tijd, in het bijzonder van hen, die in de oorlog volwassen werden. In tien opeenvolgende avonden zien wij de hoofdpersoon, een eenzaam, jong kantoorbediende in Amsterdam, bezoeken afleggen bij oude schoolvrienden van het gymnasium. Allen hebben uit de oorlog, die -- als een gevaarlijk spook -- bijna nergens wordt genoemd, de ontgoocheling, het cynisme, het gebrek aan vertrouwen en de onmacht overgehouden. [...] Nergens laat Van het Reve zich verleiden tot heftige beschrijvingen, hij moraliseert nooit, maar men voelt zijn gevoeligheid door het cynisme heen breken. Het is een verhaal als een nachtmerrie, waaruit men echter -- en dat is te danken aan de positieve levensopvattingen van de auteur -- versterkt ontwaakt." (Uit de aanbiedingsfolder van De Avonden, november 1947).

Flink meer dan een halve eeuw oud is De avo…Read more
Herdruk van de veelbesproken eerste roman (1947) van deze schrijver over Frits van Egters. Deze jongeman in naoorlogs Amsterdam voelt zich rond Kerstmis beklemd door zijn kleinburgerlijke omgeving en door zwartgallige gedachten. Nachtmerries plagen hem en in zijn sociale contacten spelen onuitgesproken, nog maar halfbewuste verlangens mee. De auteur zelf heeft zich altijd wat ongemakkelijk gevoeld bij de aandacht voor dit jeugdwerk. Inderdaad lijkt het naar stijl en inhoud naast het geraffineerde latere werk op een aandoenlijk stuntelende halfwas, maar juist in die halfwas hebben vele andere halfwassen zich blijkbaar herkend. Een tijdsbeeld dat door de authenticiteit de tijd overleeft. Verfilmd met Thom Hoffman. Herdruk als deel van een goedkope reeks mooi verzorgde gebonden heruitgaven van moderne Nederlandse klassieken van de Bezige Bij. Kleine druk.

About Gerard Reve

Gerard Kornelis van het Reve (14 December 1923 – 8 April 2006) was a Dutch writer. He started writing as Simon Gerard van het Reve and adopted the shorter Gerard Reve [ˈɣeːrɑrt ˈreːvə] in 1973. Together with Willem Frederik Hermans and Harry Mulisch, he is considered one of the "Great Three" (De Grote Drie) of Dutch post-war literature. His 1981 novel De vierde man (The Fourth Man) was the basis for Paul Verhoeven's 1983 film.

Reve was one of the first homosexual authors to come out in the Netherlands. He often wrote explicitly about erotic attraction, sexual relations and intercourse between men, which many readers considered shocking. However, he did this in an ironic, humorous and recognizable way, which contributed to making homosexuality acceptable for many of his readers. Another main theme, often in combinatio…Read more on Wikipedia