Book
Dutch
Een dertienjarig meisje uit Londen, dat meer wil dan de armoede waarin ze opgroeit, maakt rond 1760 een beoordelingsfout waardoor ze in de prostitutie terecht komt.
Title
Lichtekooi
Author
Emma Donoghue
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Slammerkin
Publisher
Amsterdam: Atlas, 2001
398 p.
ISBN
90-450-0471-2

Reviews

Deze knappe en aangrijpende roman vertelt het levensverhaal van Mary Saunders, die opgroeit in armelijke omstandigheden in het Londen op het einde van de 18e eeuw. Mary blijkt al vlug een meisje met fantasie en visie, wat maakt dat ze naarmate ze ouder wordt verwachtingen gaat koesteren zowel op gevoels- als op materieel gebied. Het gezinsleven is gespeend van enige genegenheid en biedt evenmin kansen op sociaal-maatschappelijke vooruitgang. Als veertienjarig, vroegrijp meisje voelt ze zich aangetrokken door de avontuurlijke levenswijze van een meisje uit haar buurt. Doll, het meisje met het rode lint in het haar, wordt voor Mary de antithese van haar eigen levensomstandigheden, en zij ondergaat haar eerste pijnlijke en vernederende seksuele ervaring juist om zich dergelijk lint te kunnen aanschaffen. Het stramien is hiermee gezet: Mary zal in haar verdere leven al haar materiële verwezenlijkingen moeten betalen met haar lichaam aan te bieden. Voor een vrouw van lage komaf biedt het …Read more
De dertienjarige Mary Saunders groeit ca. 1760 in armoede op in Londen. Ze mag van haar moeder de lagere school afmaken en is vastbesloten uit de armoede te komen. Maar door een inschattingsfout raakt ze zwanger en wordt ze door haar moeder op straat gezet. Ze komt terecht in de prostitutie, ondergaat een abortus en wordt snel erg wereldwijs. Onverwacht krijgt ze de kans een nieuw leven te beginnen. In Monmouth, waar haar moeder vandaan komt, wordt ze dienstmeisje bij een familie die haar moeder kende. Helaas haalt het verleden haar daar in, waardoor ze geen andere uitweg ziet dan haar werkgeefster te doden. Daarvoor wordt ze, zestien jaar oud, in 1764 opgehangen. Van de veelbelovende jonge Ierse schrijfster verschenen enkele romans, een toneelstuk en non-fictie. Met deze goed vertaalde historische roman bewijst ze haar veelzijdigheid. De kracht van het kleurrijke, bijzonder boeiende verhaal ligt in het begrip voor en inzicht in een meisje dat door de omstandigheden steeds verder afz…Read more

About Emma Donoghue

CC BY-SA 4.0 - Image by Katrina Afonso

Emma Donoghue (born 24 October 1969) is an Irish-Canadian playwright, literary historian, novelist, and screenwriter. Her 2010 novel Room was a finalist for the Man Booker Prize and an international best-seller. Donoghue's 1995 novel Hood won the Stonewall Book Award. and Slammerkin (2000) won the Ferro-Grumley Award for Lesbian Fiction. She is a 2011 recipient of the Alex Awards. Room was adapted by Donoghue into a film of the same name. For this, she was nominated for the Academy Award for Best Adapted Screenplay.

Background

Donoghue was born in Dublin, Ireland, in 1969. The youngest of eight children, she is the daughter of Frances (born Rutledge) and academic and literary critic Denis Donoghue. She has a first-class honours Bachelor of Arts degree from University College Dublin (in English and French) and a PhD in English from Girton College, Cambridge. While at Cam…Read more on Wikipedia