Book
Dutch

Zeven brieven aan mijn callgirl

Zeven brieven aan mijn callgirl

Genre:
Autobiografisch getinte brievenroman waarin een seksueel beschadigde man aan een ook seksueel beschadigde prostituée schrijft over zijn problematische leven met vrouwen.
Title
Zeven brieven aan mijn callgirl
Author
Bob Van Laerhoven
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2005
187 p.
ISBN
90-5240-817-3

Reviews

Zenuwaanvallen, onzekerheid, angst voor de dood, zelfmoordneigingen, een soms verlammend verlangen zich steeds weer te bevestigen: onder die zware psychologische druk tracht Bob Van Laerhoven zich een weg te banen door zijn leven. Houvast zoekt hij o.m. in zijn relatie met een callgirl, aan wie hij hier zeven brieven richt. In hun onderlinge samenhang laten de brieven zich lezen als een uiting van levensdrang, dit ondanks het feit dat beiden gebukt gaan onder de last van een niet verwerkt verleden. De ikfiguur werd als kind verkracht door een wat oudere, gehandicapte jongen, zijn geliefde werd jarenlang door haar vader misbruikt. Hun relatie wordt ook getekend door het besef dat beiden nooit echt bij elkaar zullen horen. Het meisje heeft een (relatief) vaste relatie met een andere man, van wie zij trouwens een kind verwacht. Zelf zwalpt de ikfiguur door de dagen, die hij tracht in te vullen met het schrijven. Zo geven de brieven hem een morele steun: "Waarschijnlijk weet je onbewust d…Read more
Autobiografisch getinte briefroman. De auteur is als 10-jarige verkracht door een geestelijk gehandicapte jongen en blijft de rest van zijn leven op zoek naar een balans tussen seks en liefde. Nu, als 50-jarige, lijkt hij die te vinden bij een 32-jarige, langbenige callgirl. Ook deze callgirl is beschadigd, door incest met haar vader. Hun relatie blijkt echter een driehoeksverhouding: de callgirl wil een kind van een andere, jongere man. De zeven lange brieven van de auteur verhalen over hun relatie en al zijn andere relaties met vrouwen. Uiteindelijk lijkt de auteur zich erbij neer te leggen dat ook aan deze relatie een einde komt. Typerend voor een briefroman zijn de lange bespiegelingen over het hoe en waarom; toch mag het boek als roman geslaagd worden genoemd. Briefromans vormen niet altijd de meest boeiende lectuur, maar Van Laerhoven weet de lezer toch tot aan het einde vast te houden. Normale druk.