Book
Dutch

Waar heb ik dit aan verdiend?

Anselm Grün (author)
+1
Waar heb ik dit aan verdiend?
×
Waar heb ik dit aan verdiend? Waar heb ik dit aan verdiend?

Waar heb ik dit aan verdiend?

Beschouwing over het omgaan met leed en verdriet, door de benedictijner monnik.
Title
Waar heb ik dit aan verdiend?
Author
Anselm Grün
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Womit habe ich das verdient?
Publisher
Tielt: Lannoo, 2007
136 p.
Note
Omslagondertitel: Omgaan met leed en verdriet
ISBN
9789059950511

Reviews

Deze benedictijn heeft stilaan een bibliotheek vol geschreven. Hij behoort dan ook tot de meest gelezen auteur-zielzorgers van deze tijd. Dit boek handelt over een van de meest prangende vragen voor (gelovige) mensen: "waarom laat God leed en verdriet toe bij rechtvaardige mensen?" Grün antwoordt op die vraag vanuit de houding van Jezus van Nazareth, sterk ondersteund door inzichten uit de psychologie en -therapie.

Na een kennismaking met de manier waarop mystici met leed en verdriet omgaan, schrijft hij over zijn concrete omgang met mensen die geconfronteerd werden met ziekte, leed en verdriet. Ook al geeft hij toe dat lijden en dood onverklaarbaar zijn, toch neigt hij vaak naar de mystieke beleving van "het lijden in God als zaligheid van de mens". En als de benauwdheden van het lijden moeten beleefd worden als "de weeën van de geboorte van God", weliswaar "op de bodem van de ziel", vraag je je toch even af of je iets mist.

Er staan zeker verdienstelijke gedachten in…Read more
Wanneer mensen met ziekte, het sterven van een geliefde, natuurrampen, een scheiding of andere vormen van leed worden geconfronteerd, stellen zij vaak de vraag 'Waar heb ik dit aan verdiend?' Anselm Grün (*1945), benedictijner monnik en veelgelezen schrijver op spiritueel gebied, gaat uitgebreid op deze vraag in. Hij begint zijn boek met theologische antwoorden op leed en verdriet, vervolgens behandelt hij deze vragen vanuit de filosofie en vanuit verschillende wereldreligies. Ook in dit boek blijft Grün niet bij theorieën; hij beschrijft tevens vele concrete voorbeelden. Grün schuwt standaardantwoorden en respecteert het leed van de ander. Het lijden is onbegrijpelijk. Het aanvaarden van leed betekent aanvaarden dat ook God onbegrijpelijk is. Wat overeind blijft staan, is: 'God is liefde' (1 Joh. 4:16). Het beeld van een almachtige en barmhartige God valt echter niet in overeenstemming te brengen met het lijden; dit godsbeeld moet dus worden bijgesteld. Prettige bladspiegel. Een in b…Read more

About Anselm Grün

Anselm Grün (in English also: Anselm Gruen), OSB (born January 14, 1945 in Junkershausen, Germany) is a German Benedictine monk. He is in charge of Münsterschwarzach Abbey's financial matters, as its cellarer. He has written around 300 books focused on spirituality, of which more than 15 million copies have been sold in 30 languages. He also conducts courses and lectures, and provides spiritual counseling for managers.

Biography

Grün finished his school years in 1964 with the A-level equivalent Abitur at the grammar school in Würzburg, Germany. In the same year he began as a novice at the nearby Benedictine Münsterschwarzach Abbey. From 1965 to 1971 he studied philosophy and theology at St. Ottilien Archabbey and in Rome. In 1974 he completed his PhD in theology on Karl Rahner. From 1974 to 1976 he studied Business in Nuremberg, then became the cellarer of Münsterschwarzach Abbey, where he is responsible…Read more on Wikipedia