Book
Dutch

Geloof voor beginners

Anselm Grün (author)
+1
Geloof voor beginners
×
Geloof voor beginners Geloof voor beginners

Geloof voor beginners

Speurtocht naar de eigen identiteit van het christelijk geloof, door de benedictijner abt.
Title
Geloof voor beginners
Author
Anselm Grün
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Der Glaube der Christen
Publisher
Tielt: Lannoo, 2007
200 p.
ISBN
9789059950818

Reviews

Met Geloof voor beginners wil Anselm Grün christenen "bemoedigen op hun zoektocht naar een identiteit", ook diegenen die de eigen identiteit grotendeels verloren hebben, niet meer weten wat de kern van het geloof is en onzeker zijn geworden. Hij geeft hen een aanzet om de essentie van het christendom "los van denominaties" te (her)ontdekken.
Geloof voor beginners is geen dogmatisch boek. Het is het getuigenis van een Benedictijnse abt over de betekenis van Jezus Christus en het christelijke geloof in zijn leven. De duiding ervan gebeurt vanuit een dialogerende houding met andere religies, waarbij de auteur zowel gelijkenissen als verschillen tussen religies herkent. Grün tracht het wezenlijke van het christendom weer te geven met "een diep zelfvertrouwen en met grote dankbaarheid om de rijkdom van de christelijke leer en traditie". Nergens spreekt hij daarbij denigrerend over andere religies of slaat hij het christendom hoger aan. In het voorlaatste hoofdstuk gaat hij…Read more
Met dit boek wil de benedictijner abt Anselm Grün christenen 'bemoedigen op hun zoektocht naar een identiteit'. Grün zet de lezer aan om (opnieuw) het wezenlijke van het christendom te ontdekken. Geloof voor beginners is geen dogmatisch boek maar een persoonlijke getuigenis waarin de auteur vertelt wat Jezus Christus en het christelijk geloof voor hem betekenen. Eerst wordt ingegaan op de relatie met Jezus Christus, op de menswording van God, en op de dood en de verrijzenis van Christus. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de sacramenten, de historische religie en de verlossing door Jezus. Daarna wordt gesteld dat Christus een nieuwe ethiek verkondigt die wordt getekend door een specifiek christelijke spiritualiteit. Afsluitend stelt de auteur duidelijk dat er openheid en respect moet zijn voor andere godsdiensten, zonder de eigen identiteit echter uit het oog te verliezen. Grün staaft zijn persoonlijke getuigenis met veel verwijzingen naar Bijbelfragmenten. Dat alles wordt helder e…Read more

About Anselm Grün

Anselm Grün (in English also: Anselm Gruen), OSB (born January 14, 1945 in Junkershausen, Germany) is a German Benedictine monk. He is in charge of Münsterschwarzach Abbey's financial matters, as its cellarer. He has written around 300 books focused on spirituality, of which more than 15 million copies have been sold in 30 languages. He also conducts courses and lectures, and provides spiritual counseling for managers.

Biography

Grün finished his school years in 1964 with the A-level equivalent Abitur at the grammar school in Würzburg, Germany. In the same year he began as a novice at the nearby Benedictine Münsterschwarzach Abbey. From 1965 to 1971 he studied philosophy and theology at St. Ottilien Archabbey and in Rome. In 1974 he completed his PhD in theology on Karl Rahner. From 1974 to 1976 he studied Business in Nuremberg, then became the cellarer of Münsterschwarzach Abbey, where he is responsible…Read more on Wikipedia