Book
Dutch

Bezielend leidinggeven : impulsen vanuit de Regel van Benedictus van Nursia

Anselm Grün (author)

Bezielend leidinggeven : impulsen vanuit de Regel van Benedictus van Nursia

* Leidinggeven is volgens Anselm Grün een spirituele uitdaging , waarvoor creativiteit en fantasie onmisbaar zijn * Hij hanteert daarbij de 'regel van Benedictus' die zegt dat de mens die verantwoordelijkheid draagt iemand is die het leven dient en bij zijn medewerkers leven wekt * Een mooi boek van de meest gelezen christelijke auteur van deze tijd Veel boeken en seminars over management leggen h
Title
Bezielend leidinggeven : impulsen vanuit de Regel van Benedictus van Nursia
Author
Anselm Grün
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Menschen fuhren, Leben wecken : Anregungen aus der Regel Benedikts von Nursia
Publisher
Baarn: Ten Have, 2003
140 p.
Note
Wordt vervolgd door : Spiritualiteit voor managers
ISBN
90-209-5020-7

Reviews

Grün is bedrijfskundige, theoloog, dieptepsycholoog en veelgevraagd adviseur van topmanagers. Maar vóór alles is hij benedictijnenmonnik in de abdij van Münsterschwarzach, alwaar hij verantwoordelijk is voor twintig bedrijven met zo'n 300 werknemers. "Leiderschap vereist een grote mensenkennis en een actieve houding"; hij weet uit ervaring wat deze woorden betekenen. En verder duidt hij de achtergrond van waaruit hij dit boek schrijft, de benedictijnse spiritualiteit: "Voor Benedictus betekent leiderschap: zielen leiden" (regere animas). Het gaat er dus niet om dat je mensen heen en weer schuift, hen als arbeidskrachten gebruikt, maar dat je recht doet aan hun ziel. Zielen leiden wil zeggen dat je het wezen van de mens ziet, eerbied hebt voor het oorspronkelijke en unieke beeld, dat God van hem maakte".

Met bovenstaande citaten wordt de draagkracht van heel dit boek onderstreept: de persoonlijke ervaring als 'manager' van de auteur en zijn directe inspiratie op de Regel …Read more
Leiding geven en bezieling vormen in de actuele managementliteratuur een populair begrippenpaar. Achter technocratische managementmodellen dreigen leidinggevende en werknemer als mens verloren te gaan die immers als 'human capital' de sleutel zijn tot het succes van elke organisatie. De auteur van deze spirituele uitgave is monnik en als kellenaar van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach manager van twintig bedrijven met ongeveer driehonderd werknemers. De auteur is tevens bedrijfskundige, theoloog en dieptepsycholoog die als manager zijn denken ontleent aan en zijn handelen baseert op de 1500 jaar oude 'Regel' van Benedictus, die hij praktisch vertaalt naar de managementpraktijk van alledag. Leiding geven is dienen en mensen bezielen, waardoor op organisatieniveau een heiligdom wordt geschapen waarin mensen opbloeien, het bedrijf floreert en de leidinggevenden zelf vreugde en voldoening ervaren. Een boeiende en verrijkende uitgave die uitnodigt tot reflectie en inkeer.

About Anselm Grün

Anselm Grün (in English also: Anselm Gruen), OSB (born January 14, 1945 in Junkershausen, Germany) is a German Benedictine monk. He is in charge of Münsterschwarzach Abbey's financial matters, as its cellarer. He has written around 300 books focused on spirituality, of which more than 15 million copies have been sold in 30 languages. He also conducts courses and lectures, and provides spiritual counseling for managers.

Biography

Grün finished his school years in 1964 with the A-level equivalent Abitur at the grammar school in Würzburg, Germany. In the same year he began as a novice at the nearby Benedictine Münsterschwarzach Abbey. From 1965 to 1971 he studied philosophy and theology at St. Ottilien Archabbey and in Rome. In 1974 he completed his PhD in theology on Karl Rahner. From 1974 to 1976 he studied Business in Nuremberg, then became the cellarer of Münsterschwarzach Abbey, where he is responsible…Read more on Wikipedia