Book
Dutch

De tussentijd : gedichten

Anna Enquist (author)

De tussentijd : gedichten

De gedichten in deze bundel staan in het teken van een allesoverweldigend verlies. Het verlies van een kind. Het gemis dat daarmee samenhangt. Zo gaat het in het allereerste gedicht over een moeder die gewaar wordt dat ze verandert in een menigte, een daarbinnen heeft elk zijn eigen stemming: "Ons is iets overkomen, kan ze zeggen, / wij zijn de menigte die moeder heet.' In De tussentijd gaat het o
Title
De tussentijd : gedichten
Author
Anna Enquist
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
60 p.
ISBN
90-295-2258-5

Reviews

Het werk van Anna Enquist blijft een bron van discussie voor recensenten en lezers. Heel wat critici verwijten haar een zekere stilistische slordigheid en een gemakkelijke emotionaliteit, maar daartegenover staat een grote waardering van het lezerspubliek. Voor een deel is die kritische reserve niet onterecht, maar wat betreft de poëzie van Enquist gaat het toch eerder om een verschil in literatuuropvatting dan om een echt kwaliteitsoordeel. Ook uit De tussentijd blijkt hoezeer Enquist niet zweert bij het gedicht als een volstrekt autonome taalconstructie waaruit alle concrete anekdotische aanknopingspunten en alle emotionele ervaringen geheel geweerd moeten worden. Integendeel, de dichteres geeft al bij de opdracht aan hoe centraal het verlies van een dochter voor haar staat en hoezeer dat trauma haar poëzie mee heeft bepaald. In de loop van de bundel wordt herhaaldelijk aan de dood gerefereerd, en de herinnering aan de overledene bekleedt een belangrijke plaats in een aantal …Read more
Verlies, rouw en verwerking bepalen de inhoud en vormgeving van de jongste bundel gedichten van Anna Enquist. Al is een aantal gedichten in opdracht geschreven, het tragische, dodelijke ongeluk van Enquists dochter in 2001 vormt de enige bron van elk gedicht. De bundel is ook aan de dochter opgedragen. Tussen de eerste regel: ‘Verbaasd merkte de moeder/dat zij een menigte werd’.// en de laatste strofe van de bundel: ‘Het is een groots werk, het neemt/ al onze uren, het losmaken/ van de dochter uit ons’.// schrijft Enquist over ervaringen die verder reiken dan rouwverwerking. De tussenliggende gedichten zijn evenzovele pogingen tot onthechting; ze geven vorm aan het besef dat verder leven alleen mogelijk is, als zij de eenheid moeder-dochter ook emotioneel weet te doorbreken. De hier en daar te geringe afstand tussen poëzie en werkelijkheid heeft invloed op de poëtische overtuigingskracht van sommige strofen. Toch schreef Enquist een aantal prachtige gedichten over een onbegrijpelijk v…Read more

About Anna Enquist

CC BY 3.0 - Image by Librairie Mollat

Anna Enquist (born 19 July 1945) is the pen name of one of the more popular authors in the Netherlands, Christa Widlund-Broer. She is known for both her poetry and her novels.

Biography

Born in Amsterdam, Enquist studied piano at the music academy in The Hague and psychology at Leiden University. Her first poems appeared in the journal Maatstaf in 1988, while her first collection Soldatenliederen (Soldiers' Songs) was published in 1991, while she was still working as a psychoanalyst. In 1992, she received the C. Buddingh'-prijs for her debut poetry collection. Thereafter she devoted most of her time to literature. On the poetry front, she published six more collections: Jachtscènes (Hunting Scenes; 1992), Een nieuw afscheid (A New Goodbye; 1994), De tweede helft (The Second Half; 2000), Hier was vuur (Here Was Fire; 2002), De tussentijd (The Interval; 2004) and Nieuws van…Read more on Wikipedia