Boek
Nederlands

Wegwijs cultuur

Roger Dillemans (redacteur)
Cultuur, dat is literatuur, opera, theater, fotografie, dans, beeldende kunst, architectuur, mode, film, ons erfgoed... Cultuur is evengoed popmuziek, dialectgebruik, outsider art, strips, design, lifestyle, het jeugdhuis om de hoek, amateurkunst, reizen, sociaal-cultureel werk, ons favoriete weekblad of onze dagelijkse soapaflevering. Maar cultuur roept ook vragen op. Wat is het sociale statu
Onderwerp
Belgische cultuur
Titel
Wegwijs cultuur / onder red. van Roger Dillemans ... [et al.]
Redacteur
Roger Dillemans
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2005
392 p.
ISBN
90-5826-304-5

Besprekingen

Het wordt bijna een traditie dat het Davidsfonds om de zoveel jaar een naslagwerk uitgeeft dat zijn lezers wegwijs maakt in cultuur in brede zin. Opnieuw is de uitgave zo sterk vernieuwd dat je t.o.v. de vorige edities (1986 en 1992) van een ander boek kunt spreken. De samenstellers hebben naar eigen zeggen rekening gehouden met het gewijzigde culturele landschap. "Het aanbod is enorm toegenomen en de grens tussen commerciële en gesubsidieerde cultuur vervaagt. Ook op beleidsmatig vlak is er nu meer aandacht voor." Wat niet wordt geëxpliciteerd, maar in het boek duidelijk te merken valt, is de verwetenschappelijking die zich van het (spreken over het) culturele veld heeft meester gemaakt. Cultuurmanagement en cultuursociologie zijn uitgebouwde onderzoeksdomeinen geworden, die ook beleidsmatig hun vinger in de pap hebben. De laatste onderdelen van de 15 hoofdstukken waaruit dit boek bestaat, zijn dan ook telkens gewijd aan organisaties, steunpunten, beleidsnota's en overheidsinstrument…Lees verder

Over Roger Dillemans

Roger baron Dillemans (Neerijse, 15 juli 1932) is een Belgisch jurist en voormalig rector van de Katholieke Universiteit Leuven.

Levensloop

Roger Dillemans is de zoon van Paul Dillemans, serrekweker en grootinvalide van de Tweede Wereldoorlog, en van Louiza Marchal. Hij is in 1957 getrouwd en kreeg vier zoons, onder wie de kunstschilder Sam Dillemans.

Dillemans studeerde rechten, notariaat en filosofie aan de K.U.Leuven. Hij vervolgde zijn studies bij Harvard. Bij het behalen van zijn Master of Laws in 1958 ontving hij de Addison Brown Prize. Bij professoren Albert Dondeyne en Alphonse De Waelhens maakte hij zijn licentiaatsverhandeling in de filosofie over Het personalisme bij Emmanuel Mounier. De filosofie van Mounier zou hem blijven inspireren in onder andere zijn werk betreffende het familierecht. In 1960 werd hij doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat aan de K.U.Leuven.

Hij bouwde een carr…Lees verder op Wikipedia