Boek
Nederlands

Van Ensor tot Magritte : Belgische kunst 1880-1940

Michael Palmer (auteur)

Van Ensor tot Magritte : Belgische kunst 1880-1940

Besprekingen

Een Engelsman (geen kunsthistoricus, maar "kenner-uit-passie") schrijft met inzicht en niet zonder waardering over 60 jaar Belgische kunst: schilders, beeldhouwers en grafici. Impressionisme, symbolisme en surrealisme kent hij blijkbaar het best, het expressionisme iets minder. Er is enige aandacht voor sommige kleinere meesters, vooral uit Wallonië, die verhoudingsgewijs meer aandacht krijgen dan de Vlaamse tweede rij. Voor grafici als bv. De Bruycker, Verdegem, Vaes of Rassenfosse en voor schilders als Malfait of Saverijs is geen plaats, wél en soms uitvoerig voor A. en E. Boch, Em. Fabry, J. Lacasse, H. Michaux en andere Paul Nougé's. Positief is dat Palmer de Belgische kunstenaars situeert in de internationale context, om na te gaan in hoeverre hun bijdrage als origineel beschouwd kan worden. Hij merkt bv. op dat "de Franse invloed op de Belgische kunst werd en wordt onderschat". Een andere conclusie is dat onze kunst geen echte fauvisten kende (behalve Schirren) en dat dus zoiets…Lees verder
Een overzicht van Belgische beeldende kunst van 1880 tot 2000, uitgegeven als twee delen (paperback) in een cassette. Deel 1 'Van Ensor tot Magritte' verscheen eerder als zelfstandige uitgave* en behandelt de periode voor WO II. Het tweede deel 'Van Alechinsky tot Panamarenko' behandelt de periode 1940-2000 en is onlangs ook als zelfstandige (gebonden) uitgave verschenen**. Het eerste deel is ingedeeld naar stijlperiodes waarbij in de hoofdstukken lemma’s zijn gewijd aan bijbehorende kunstenaars. Schilderkunst voert de boventoon en we zien vooral een afspiegeling van de toenmalig internationale stijlen zoals symbolisme, impressionisme en expressionisme. Met Magritte en Delvaux had België twee zeer authentieke surrealisten. Naast andere protagonisten als Ensor, Spilliaert en Wouters zijn ook de mindere goden sterk vertegenwoordigd. Al met al levert dat een breed - zij het algemeen - overzicht op, rijkelijk voorzien van kleurenafbeeldingen. Wat betreft de betekenis van de Belgische kuns…Lees verder

Over Michael Palmer

Michael Palmer (Springfield, 9 oktober 1942 – New York, 30 oktober 2013) was een Amerikaanse schrijver.

Palmer schreef medische thrillers. De auteur schreef in de lijn van Robin Cook.

Boeken

Lees verder op Wikipedia