Tijdschrift
Nederlands

De bond

BGJG (auteur)

De bond

BGJG (auteur)
Titel
De bond
Auteur
BGJG (Brussel)
Taal
Nederlands
Uitgever
Brussel: Gezinsbond, 1921-
Aantekening
Vorige periodiciteit: 2x per maand tot en met 2017

Over BGJG

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch samengestelde vereniging zonder winstoogmerk die de belangen van gezinnen verdedigt in Vlaanderen en Brussel. Deze vereniging komt op voor een meer kind- en gezinsvriendelijke samenleving en steunt op vier pijlers: dienstverlening, sociaal-cultureel werk, een verenigingsleven en gezinspolitieke acties.

Historiek

In 1921 kwam de Bond der Talrijke Huisgezinnen tot stand als sociale beweging voor het gezin met zo'n 3000 leden. Na de Eerste Wereldoorlog waren er veel kostwinners gesneuveld was er nood aan extra werklui. De industriële revolutie zorgde voor meer armoede, vooral bij grote gezinnen. De Bond wilde die ondersteunen en streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen met en gezinnen zonder kinderen. In 1922 kwam de eerste uitgave van het ledenblad De Bond. De beweging groeide snel. Gezien geboorteplanning niet aan de orde was werd de naam i…Lees verder op Wikipedia